איכות ספקים

ספק יקר,

להלן דרישות האיכות הכלליות של "מתכת כרמל בע"מ" למוצרים נרכשים. הנך מתבקש לסווג את מוצריך בהתאמה ולנהוג עפ"י הנדרש בטופס זה. חומרים/מוצרים, אשר יימצא כי אינם תואמים את דרישות האיכות הנ"ל יידחו.

לשאלות ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות למחלקת הבטחת איכות: 

טלפון: 04-6418164 ,  פקס:  04-6418178, דוא"ל: hagit@m-carmel.com

 לצפיה בקובץ >

תחומי עיסוק

תעשיית התעופה/חלל
תעשיית בטחון
תעשיית הרכב
תעשיית הרפואה
תעשיית מיזוג - אוויר
תעשיית החקלאות והמים
פרויקטים תעשייתיים/מיוחדים