תעשיית בטחון

החל משנת 1954, מתכת כרמל מייצרת פריטים ומכלולים (תת-הרכבות) ממתכת לתעשיית הביטחון, תעשיית התעופה ולתעשיות רבות נוספות.

הפריטים שאנו מייצרים עבור תעשיית הביטחון כוללים גם את התחומים האלו: אופטיקה, חימוש, תעופה חלקי מנועים, תקשורת, מיזוג אויר, מכלים וכדומה. 

הטכנולוגיות המשמשות אותנו הן: כבישה, משיכה-עמוקה, לחצנות ממוחשבת (metal-spinning), הליכי הידרו-פורמינג (hydro-forming) 
 impact-extrusionc cold , עיבוד שבבי וטיפולים תרמיים כנדרש מההליכים הטכנולוגיים.

בפיתוח ובחידוש מוצרים, מתכת כרמל מעמידה לרשותכם את ניסיונה הרחב, את הידע המקצועי ואת יכולות הייצור המתקדמות אשר מצויות כיום בחזית הטכנולוגיה בתחום עיבודי המתכת.

תחומי עיסוק

תעשיית התעופה/חלל
תעשיית בטחון
תעשיית הרכב
תעשיית הרפואה
תעשיית מיזוג - אוויר
תעשיית החקלאות והמים
פרויקטים תעשייתיים/מיוחדים