הבטחת איכות

מחלקת הבטחת האיכות במפעל מתכת כרמל היא נדבך מהותי ובלתי נפרד של כל הליכי הייצור.

מחלקת הבטחת האיכות שלנו מצטיינת בהקפדה על הרמה הגבוהה ביותר - הנדרשת לביצוע ההזמנות, בהתאם לדרישות הספציפיות של הלקוחות. 

ההקפדה על האיכות באה לידי ביטוי גם ברמה, במקצועיות ובאמינות של העובדים וגם באיכות הציוד המשמש לביקורת , בכלל זה מדידה באמצעות ציוד אוטומטי (CMM - DEA). 

הליכי הבקרה במתכת כרמל כוללים את אישורה של מחלקת הבטחת האיכות בנוגע לכול חלק המיוצר ראשון בסדרת הייצור. כמו כן, כלל פרטי החלקים/מכלולים המיוצרים במפעלינו מבוקרים לפני המשלוח ללקוח, בכפוף לתנאי ההסכם עמו. 

מתכת כרמל עומדת בתנאי התקן המחמיר  Rev. C AS9100 הכולל את ISO 9001  , מתכת כרמל הינו ספק מורשה של תעשיות התעופה והביטחון (רפא"ל, תע"א, אלביט ועוד) . 

תחומי עיסוק

תעשיית התעופה/חלל
תעשיית בטחון
תעשיית הרכב
תעשיית הרפואה
תעשיית מיזוג - אוויר
תעשיית החקלאות והמים
פרויקטים תעשייתיים/מיוחדים